Over Aanzet

Samen op weg naar een mooie toekomst!

Over Aanzet

Kinderen hebben de toekomst. En een mooie toekomst, die gunnen we alle kinderen! Aanzet vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving die hen laat groeien en bloeien. Een omgeving die hen stimuleert, uitdaagt en perspectief biedt, en waarin zij de kans krijgen hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en benutten. Want als je weet wat je waard bent, sta je steviger in je schoenen, ben je meer gemotiveerd tot leren en zet je goed voorbereid je stappen in de maatschappij!
Voor sommige kinderen is zo’n omgeving niet vanzelfsprekend. Juist voor deze kinderen wil Aanzet hun perspectief en mogelijkheden vergroten, ongedacht hun culturele, religieuze en sociaal-economische achtergrond.

Aanzet adviseert, traint en begeleidt ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, opvang- en onderwijsorganisaties en gemeenten. Met diverse projecten, cursussen en trainingen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling, opvang en onderwijs vergroot Stichting Aanzet de mogelijkheden en onderwijskansen voor kinderen.

Samen op weg naar een mooie toekomst!

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!