Over Aanzet

Samen op weg naar een mooie toekomst!

Over Aanzet

Kinderen hebben de toekomst. En een mooie toekomst, die gunnen we alle kinderen! Aanzet vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving die hen laat groeien en bloeien. Een omgeving die hen stimuleert, uitdaagt en perspectief biedt, en waarin zij de kans krijgen hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en benutten. Want als je weet wat je waard bent, sta je steviger in je schoenen, ben je meer gemotiveerd tot leren en zet je goed voorbereid je stappen in de maatschappij!
Voor sommige kinderen is zo’n omgeving niet vanzelfsprekend. Juist voor deze kinderen wil Aanzet hun perspectief en mogelijkheden vergroten, ongedacht hun culturele, religieuze en sociaal-economische achtergrond.

Aanzet adviseert, traint en begeleidt ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, opvang- en onderwijsorganisaties en gemeenten. Met diverse projecten, cursussen en trainingen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling, opvang en onderwijs vergroot Stichting Aanzet de mogelijkheden en onderwijskansen voor kinderen.

Samen op weg naar een mooie toekomst!

Doel en middelen 

Stichting Aanzet heeft als doel: het vergroten van de ontwikkel- en onderwijskansen van alle kinderen en jongeren, ongeacht hun culturele-, religieuze- en sociaaleconomische achtergrond. Aanzet wil dit doel bereiken door:

  • het uitvoeren en ontwikkelen van activiteiten, projecten, interventies en programma’s gericht op opvoed- en onderwijsondersteuning waarin professionals, kinderen, jongeren en ouders de kans krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen;
  • samenwerking met opvang, onderwijs en partners op het gebied van zorg en welzijn, wonen en werken;
  • gebruik te maken van methoden en werkwijzen die in de praktijk getoetst zijn en wetenschappelijk onderbouwd, alsmede het gezamenlijk  blijven zoeken naar effectieve methoden en werkwijzen;
  • het betrekken van professionals, kinderen, jongeren en ouders bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsachterstandenbeleid, jeugd- en samenlevingsbeleid;
  • het adviseren van gemeenten, opvang en onderwijs en zorg en welzijn partners bij de ontwikkeld en uitvoering van onderwijsachterstandenbeleid, jeugd- en samenlevingsbeleid.
Aanzet heeft niet ten doel het maken van winst.
 
De activiteiten van Aanzet worden geïnitieerd en uitgevoerd door de directie en de medewerkers. Daarnaast is er een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur bewaakt de koers en strategie van Aanzet. Het bestuur uit Barbara Berkelaar in de functie van directeur-bestuurder. 

De raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan van Aanzet. Elk jaar moeten de leden de jaarrekening over het voorbije kalenderjaar en het jaarplan over het aanstaande kalenderjaar goedkeuren. De raad van toezicht wordt door het bestuur op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen. 

Aanzet is een non-profitorganisatie die grotendeels wordt gefinancierd door de gemeenten Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, kinderopvang en basisscholen in de regio Waterweg.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!