Werken bij Aanzet

Zet jij je in voor Aanzet?

Onze vacatures

Stichting Aanzet is een deskundige partner voor ouders, voor professionals in onderwijs en opvang en voor gemeentes. Met diverse projecten, producten en trainingen op het gebied van onderwijs, opvoeding, ouderbetrokkenheid en (taal)ontwikkeling vergroot Stichting Aanzet de mogelijkheden en ontwikkel- en onderwijskansen van kinderen.

Onze missie
Samen vergroten we de onderwijskansen van kinderen zodat zij hun talenten kunnen ontdekken, benutten en ontwikkelen. Met het oog op een mooie toekomst!

Zet jij je in voor Aanzet?
Bij Stichting Aanzet werkt een professioneel, enthousiast en sociaal bewogen team van medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. Wil jij je inzetten als enthousiaste vrijwilliger, leergierige stagiair of deskundig medewerker? Bekijk onze vacatures en reageer via het online formulier. We maken graag kennis!

Werken bij

Taalcoach met ambitie

Aanzet streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfbewuste, zelfstandige personen die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij. Ieder kind verdient een kansrijke toekomst. Om dat te bereiken, helpen wij kinderen en ouders die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken aan een goede start thuis en op school. 

De rode draad in onze dienstverlening is taal en ouderbetrokkenheid. We willen de betrokkenheid van ouders vergroten en hen in nauwe samenwerking met de leerkracht, begeleiden bij de ondersteuning van hun kind, zowel thuis als op school. In die begeleiding is de communicatie met de school en met ouders de basis voor ouderbetrokkenheid. Laaggeletterde ouders met een migratieachtergrond zijn een doelgroep waar weinig aandacht voor is als het gaat om laagdrempelige Nederlandse taallessen op school. Aanzet wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van taalonderwijs voor deze groeiende doelgroep.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zoeken we een

Taalcoach met ambitie

16 – 32 uur/week

Werken bij

Programmacoördinator Petje af Waterweg

Bij Petje af zijn we ervan overtuigd dat de plek waar de wieg van een kind heeft gestaan nooit zijn of haar kansen in de toekomst mag bepalen. Nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar ontdekken bij Petje af de wereld. Op 30 zondagen per jaar, verdeeld over zeven blokken, komen zij in aanraking met inspirerende rolmodellen en doen zij verfrissende ideeën op. Petje af opent deuren die voor veel kinderen anders gesloten blijven. 

Petje af Waterweg wordt onderdeel van Stichting Aanzet. Met ingang van schooljaar 2022-23 zoeken we een

Programmacoördinator Petje af Waterweg

16 -24 uur/week met flexibele werktijden 
  
Je krijgt binnen onze ambitieuze organisatie met enthousiaste collega’s een flexibele zelfstandige functie. Groei en ontwikkeling staan centraal, voor de kinderen en ook voor de medewerkers en vrijwillige coaches van Petje af Waterweg.

Werken bij

Peuterconsulent

Aanzet verbindt werelden en bundelt krachten voor sterke wijken, waar talent je toekomst bepaalt en niet je achtergrond. Gelijke kansen vragen om een ongelijke behandeling. Samen met opvang- en onderwijsorganisaties, onze maatschappelijke partners en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken we aan een wijkgerichte kansenaanpak die school, thuis en de wijk verbindt. Ieder kind verdient een kansrijke toekomst! Om dat te bereiken, helpen wij kinderen en ouders die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken aan een goede start thuis en op school. We breiden ons team uit en zoeken een

peuterconsulent

20-28 uur per week

die zich gemakkelijk beweegt tussen diverse werelden en culturen.

Werken bij

Programmamanager Bedrijfsvoering

Aanzet verbindt werelden en bundelt krachten voor sterke wijken, waar talent je toekomst bepaalt en niet je achtergrond. Ieder kind verdient een kansrijke toekomst. Om dat te bereiken, helpen wij kinderen en ouders die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken aan een goede start thuis en op school.

Gelijke kansen vragen om een ongelijke behandeling. Samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke partners werken we aan een wijkgerichte kansenaanpak die school, thuis en de wijk verbindt. In proeftuinen werken we samen aan gelijke kansen thema's. Onze projecten vormen een doorgaande ontwikkellijn van 0-18 jaar. Daarnaast biedt Aanzet professionaliseringsactiviteiten voor professionals in opvang en onderwijs.

Voor onze snelgroeiende innovatieve organisatie zoeken we een


Programmamanager / manager Bedrijfsvoering


met ervaring in project- en programmamanagement die kan helpen bouwen om onze missie en visie verder vorm te geven.

Werken bij

Sleutelfiguur

Net als op veel andere plaatsen in Nederland, worden Oekraïense gezinnen opgevangen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het is voor kinderen die hier komen van groot belang dat zij weer snel naar school kunnen.
Op vier scholen in onze regio krijgen de kinderen een plekje in kleine groepen van 15-17 leerlingen: De Globe (Vlaardingen), De Wereldschool (Schiedam), IVIO-Wereldschool en De Diamant (Maassluis). En de middelbare school De Internationale Vos (Vlaardingen en Schiedam).

We zoeken een sleutelfiguur die ouders op weg kan helpen in deze gemeenten.

Vrijwilliger

Coördinator bij de VoorleesExpress

Stichting Aanzet organiseert de VoorleesExpress in Schiedam en Vlaardingen. Als coördinator bij de VoorleesExpress word je ingezet om vrijwilligers en gezinnen te coachen. 

Vrijwilliger

Leukste docent Vlaardingse Zomerschool

Voor de Vlaardingse Zomerschool zoeken we drie kanshebbers voor de felbegeerde titel

leukste docent


voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen.

Werken bij

Kansdenker

Onze doelstelling is het vergroten van ouderbetrokkenheid en onderwijskansen van kinderen.
Ben jij een

Kansdenker

24-32 uur/week
en wil jij je inzetten voor gezinnen die een extra steuntje in de rug nodig hebben? Beweeg je je gemakkelijk tussen diverse werelden en culturen? Wil je onderdeel worden van een team dat in ontwikkeling is en zichzelf uitdaagt? Dan ben jij de aanwinst naar wie wij op zoek zijn!

Je bent een laagdrempelige, flexibele en betrokken professional. Je vindt het een uitdaging om te werken met een superdiverse doelgroep. Je bent een kansdenker en je wilt je inzetten voor gezinnen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Jij bent de peuterconsulent die wij zoeken!

Je bent een verbinder. Je ziet overal haakjes voor samenwerking tussen Aanzet, school, ouders en de wijk. Dan zou jij zomaar de ouderconsulent kunnen zijn die wij zo hard nodig hebben!

Herken je jezelf in het profiel voor deze functie? Bekijk dan de vacature en solliciteer direct.

Je bent welkom bij Aanzet!

Vrijwilliger

Voorlezer voor de VoorleesExpress in Schiedam en Vlaardingen

Eén uur voorlezen in de week maakt het verschil voor kinderen!

De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat wordt uitgevoerd door ruim veertig lokale organisaties. Stichting Aanzet organiseert de VoorleesExpress in Vlaardingen en Schiedam.

Stage

HBO stage bij Aanzet

Zet jij je kennis in bij Aanzet?

Aanzet streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen zodat zij kunnen opgroeien tot zelfbewuste, zelfstandige personen die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij. Gelijke kansen vragen een ongelijke aanpak. Voor kinderen met risico op een achterstand is naast goed onderwijs een aanvullend programma nodig. De programma's van Aanzet zijn gericht op taalstimulering, ouderbetrokkenheid, opvoed- en onderwijsondersteuning en talentontwikkeling.

Ben je 3e jaars HBO student Social Work, SPH of Pedagogiek? Ben je oplossingsgericht, positief, leergierig en houd je van een uitdaging? Wil je stage lopen in een divers team en voor een doelgroep met een brede culturele achtergrond? Dan biedt Aanzet jou een

leerzame stageplek

Vrijwilliger

Vrijwilligers voor voorleesprojecten en taallessen

Zet jij je in voor Aanzet?

Wil jij je inzetten voor Aanzet? Wij zoeken vrijwilligers die hun talent willen inzetten voor onze voorleesprojecten voor kinderen en taallessen voor ouders. Samen vergroten we kansen!

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!