Skip navigation

Wat is een proeftuin

Aanzet probeert steeds meer maatwerk te leveren zodat de ondersteuning en begeleiding van kinderen en ouders nog beter aansluit bij hun behoeften, talenten en ontwikkelkansen. Daarom werken we met scholen aan proeftuinen, bedoeld om van te leren en om ervaringen op te doen. In de proeftuinen werken we aan gelijke kansen thema’s. Het doel is verbinden en krachten bundelen om het kansenaanbod door te ontwikkelen. Dat betekent: geen losse projecten, maar werken vanuit een gedeelde visie en werkwijze en een gemeenschappelijk plan van aanpak, maatwerk per school en wijkgericht werken. 

Scholen bepalen zelf wat zij nodig hebben om kansenongelijkheid te verkleinen. We ontzorgen en versterken scholen en kinderopvang in aandachtswijken. Aanzet houdt regie op de kwaliteit. We monitoren het bereik, doen praktijkonderzoek en richten leerkringen in.

Proeftuin 0-2 jaar

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Aanzet doet mee in de lokale coalitie Kansrijke Start met een Proeftuin gericht op een preventief aanbod voor (aanstaande) ouders en kinderen van 0 tot 2  jaar.

Proeftuin Schakelklas op Maat

In de Proeftuin Schakelklas op Maat bieden we een preventief wetenschappelijk onderbouwd aanbod op maat voor ouder en kind met een (dreigende) taalachterstand. Kinderen worden op school en thuis ondersteund in hun taalontwikkeling.

Proeftuin Toeleiding Taalenthuis

Met de Proeftuin Toeleiding Taalenthuis helpen we samen met de Kleine Ambassade om een succes te maken van het Taalenthuis van Bibliotheek de Plataan. Dit is een plek waar jongeren van 9 tot 18 jaar op verschillende manieren bezig kunnen zijn met taal en waarbij wordt ingespeeld op de behoeften van de jongeren zelf.

Proeftuin Petje af

Met de Proeftuin Petje af naschool ontwikkelen we een naschools aanbod voor kinderen in groep 7 en 8, gericht op talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie.

Proeftuin Thuis in Taal

In de Proeftuin Thuis in Taal ontwikkelen we een aanbod voor coaching van pedagogisch medewerkers en leerkrachten, gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid en het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen.