Ouders van peuters met een VVE indicatie
Informatie

Peuterconsulent

VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN HOUDEN WE OP DIT MOMENT ONLINE CONTACT MET GEZINNEN. 

De peuterconsulenten van Stichting Aanzet zetten zich - in opdracht van de gemeentes Vlaardingen, Maassluis en Schiedam - in om peuters met een VVE indicatie toe te leiden naar de peuteropvang. Ze werken nauw samen met de jeugdverpleegkundigen van het CJG en met de pedagogisch medewerkers in de peuteropvang. 

Werkwijze

Wanneer bij peuters een risico op een taalachterstand wordt geconstateerd door het consultatiebureau van CJG Rijnmond, bijvoorbeeld door een ontwikkelingsachterstand of omdat thuis een andere taal dan Nederlands wordt gesproken, krijgen ouders een VVE indicatie voor hun peuter. Peuters met een VVE indicatie kunnen de peuteropvang op extra (gratis) dagdelen bezoeken.

De peuterconsulenten van Stichting Aanzet gaan dan op huisbezoek. Zij geven ouders informatie over de voorzieningen voor peuteropvang en helpen hen bij de (digitale) inschrijving van hun peuter. Zij helpen ouders eventueel ook op weg naar andere educatieve projecten en voorzieningen in de wijk zoals de bibliotheek, zwemles, Nederlandse taalles, Instapje/Opstapje, de VoorleesExpress, de cursus Lift je Leven en/of de jeugdvoorzieningen van Stichting Leergeld, Stroomopwaarts of het Jeugd Sportfonds of Jeugd Cultuurfonds.

De peuterconsulenten onderhouden contact met de peuterspeelzalen, met de jeugdverpleegkundige, basisscholen en organisaties voor opvang, onderwijs, ontwikkeling en zorg voor kinderen in de gemeente.

Onze peuterconsulenten

In Maassluis: Toia Muis, Bahar Canli en Safah Dabbagh
In Schiedam: Toia Muis, Bahar Canli en Safah Dabbagh
In Vlaardingen: Bahar Canli, Linda Lens, Boushra Areski en Munise Kara

Coördinator

Nawal Al-Baz

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!