Ouders van peuters met een VVE indicatie
Informatie

Peuterconsulent

De peuterconsulenten van Stichting Aanzet zetten zich - in opdracht van de gemeenten Vlaardingen en Maassluis - in om peuters met een VVE indicatie toe te leiden naar de peuteropvang. Ze werken nauw samen met de jeugdverpleegkundige van het CJG. 

Werkwijze

Wanneer bij peuters een risico op een taalachterstand wordt geconstateerd door het consultatiebureau van CJG Rijnmond, bijvoorbeeld door een ontwikkelingsachterstand of omdat thuis een andere taal dan Nederlands wordt gesproken, krijgen zij een VVE indicatie.

De peuterconsulenten van Stichting Aanzet gaan dan op huisbezoek. Zij geven ouders informatie over de voorzieningen voor peuteropvang en helpen hen bij de (digitale) inschrijving van hun peuter. Zij helpen ouders eventueel ook weg met de inschrijving bij de bibliotheek, zwemles, Nederlandse taalles, Instapje/Opstapje, de Voorleesexpress Vlaardingen, de cursus Lift je leven of Liever bewegen dan moe en/of de jeugdvoorzieningen van Stichting Leergeld of Stroomopwaarts.

Onze peuterconsulenten hebben er in 2018 voor gezorgd dat 98% van de peuters met een VVE indicatie is ingeschreven en/of geplaatst bij de peuteropvang. Peuters met een VVE indicatie bezoeken de peuteropvang 12 uur (in plaats van 6 uur) per week en krijgen bij alle organisaties voorrang bij plaatsing. Zo vergroten we samen de onderwijskansen en mogelijkheden van kinderen. Op weg naar een mooie toekomst!

Coördinator

Nawal Al-Baz

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!