Ouders
Nederlandse taalles voor ouders

Nederlandse taalles voor ouders

IN DE CORONATIJD ORGANISEREN WIJ ONZE TAALLESSEN OP EEN ANDERE MANIER

Ouders die het Nederlands onvoldoende beheersen, kunnen taallessen volgen op de school van hun kind. De lessen worden wekelijks verzorgd door docenten van Aanzet in Vlaardingen en Maassluis. 

Werkwijze

In tien basisscholen en IKC's in Vlaardingen en bij De Diamant, taalstart voor basisonderwijs in Maassluis verzorgen onze docenten wekelijks taallessen voor ouders. Met de cursisten werken we aan alle taaldomeinen (spreken, luisteren, schrijven en lezen). De nadruk ligt op luister- en spreekvaardigheid.

We stimuleren onderwijsondersteunend gedrag door middel van voorlezen en spelletjes spelen. We oefenen met ouders hoe zij een gesprek met de leerkracht kunnen voeren en we bespreken de nieuwsbrieven en activiteiten op school. Ook komen maatschappelijke onderwerpen aan bod, zoals kinderbijslag en kinderopvangtoeslag, zorgverzekering, de woningbouwvereniging en het bezoek aan de huisarts. Hier wordt niet alleen over gesproken, maar ook geoefend in rollenspelen.

Op deze manier vergroten we de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de maatschappelijke betrokkenheid van ouders.

We werken op de iPad met Diglin+ en Link en meerdere NT2 methodes. Daarnaast werken we met Nieuwsbegrip en de Startkrant. We bespreken informatie over wijkactiviteiten, de nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen van de school / het IKC.

De deelnemers
  • Kunnen beter Nederlands lezen, spreken en verstaan;
  • Kunnen een gesprek voeren met de leerkracht van hun kind;
  • Lezen en begrijpen de nieuwsbrieven van school / het IKC;
  • Volgen en begrijpen het nieuws op TV en in de krant;
  • Doen mee aan activiteiten in de wijk en weten wat er van hen verwacht wordt;
  • Ontmoeten andere ouders en leren van elkaar.


Adviseur

Ans de Haan

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!