Ouders
Taalles

Nederlandse taalles voor ouders

Ouders die het Nederlands onvoldoende beheersen, kunnen taallessen volgen op de school van hun kind. De lessen worden wekelijks verzorgd door docenten van Aanzet in Vlaardingen en Maassluis. 

Werkwijze

In acht basisscholen en IKC's in Vlaardingen en bij De Diamant, taalstart voor basisonderwijs in Maassluis verzorgen onze docenten wekelijks taallessen voor zo'n twaalf groepen ouders. Met de cursisten werken we aan alle taaldomeinen (spreken, luisteren, schrijven en lezen). De nadruk ligt op luister- en spreekvaardigheid.

We stimuleren onderwijsondersteunend gedrag door middel van voorlezen en spelletjes spelen. We oefenen met ouders hoe zij een gesprek met de leerkracht kunnen voeren en we bespreken de nieuwsbrieven en activiteiten op school. Ook komen maatschappelijke onderwerpen aan bod, zoals kinderbijslag en kinderopvangtoeslag, zorgverzekering, de woningbouwvereniging en het bezoek aan de huisarts. Hier wordt niet alleen over gesproken, maar ook geoefend in rollenspelen.

Op deze manier vergroten we de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de maatschappelijke betrokkenheid van ouders.

Materialen

We maken gebruik van Stap-boeken van Intertaal, het grammatica-aanbod Klare taal, Spreektaal, Melkweg, Succes, de beeldboekenserie, leesboeken, de Startkrant, Nieuwsbegrip, informatie over wijkactiviteiten, nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen van de scholen.

Het effect van de taallessen is positief. De deelnemers:
  • Voelen zich zekerder over hun Nederlandse taalgebruik;
  • Voeren zelf gesprekken met de leerkracht van hun kind;
  • Krijgen van buitenstaanders complimenten over hun taalgebruik;
  • Zijn beter geworden in correcte zinsopbouw en uitspraak;
  • Begrijpen de nieuwsbrieven van de school beter;
  • Hebben meer kennis van maatschappelijke gebeurtenissen.
Docent NT2 - taalles

Els Boog

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!