Ouders
Nederlandse taalles voor ouders

Nederlandse taalles voor ouders

Ouders die het Nederlands onvoldoende beheersen, kunnen taallessen volgen op de school van hun kind. De lessen worden bij diverse scholen en IKC's in Vlaardingen en Maassluis wekelijks verzorgd door taaldocenten van Stichting Aanzet. 

Werkwijze

In elf basisscholen en IKC's in Vlaardingen en Maassluis kunnen ouders (gratis) meedoen aan Nederlandse taalles. Onze taaldocenten oefenen met ouders hoe zij een gesprek met de leerkracht kunnen voeren. We bespreken de nieuwsbrief of schoolapp.

We praten ook over het nieuws, de activiteiten en educatieve voorzieningen in de wijk, de kinderbijslag en kinderopvangtoeslag, regelingen voor ouders met een laag inkomen, de zorgverzekering en een bezoek aan het consultatiebureau of de huisarts. We praten hierover en we oefenen in rollenspelen. Op deze manier vergroten we de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van ouders.

We werken op de iPad met Diglin+ en Link en meerdere NT2 methodes. Daarnaast werken we met Nieuwsbegrip en de Startkrant.

De deelnemers aan onze taallessen
  • Kunnen beter Nederlands lezen, spreken en verstaan;
  • Kunnen een gesprek voeren met de leerkracht van hun kind;
  • Lezen en begrijpen de nieuwsbrief of app van school/het IKC;
  • Volgen en begrijpen het nieuws op TV en in de krant;
  • Doen mee aan activiteiten in de wijk en weten wat er van hen word verwacht;
  • Ontmoeten andere ouders en leren van elkaar.

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!