Ouders
Ouderbetrokkenheid

Ouderkamer

De volgende IKC's en basisscholen beschikken over een ouderkamer:

 • OKC het Breinpaleis
 • Vlaardingse Dagschool Erasmus
 • De Klinker
 • Kindcentrum Prins Willem Alexander
 • IKC de Schakel
 • CBS het Visnet
 • OKC De Wereldwijzer
 • Het Avonturijn
 • IKC De Ark
 • De Bavinck
 • SBO Kameleon
 • OBS De Singel in Schiedam

Informeren en stimuleren

In de ouderkamers stimuleren we de thuisbetrokkenheid en het onderwijsondersteunend gedrag van ouders. Dit bereiken onze ouderconsulenten op de volgende manieren:
 • We informeren ouders over het onderwijs en onderwijsondersteunend gedrag;
 • We praten met ouders over opvoeding en de ontwikkeling van kinderen;
 • We brengen ouders met elkaar in contact, zodat zij ervaringen kunnen delen;
 • We stimuleren ouders om deel te nemen aan activiteiten op school;
 • We informeren ouders en leiden hen naar de verschillende instanties in de wijk;
 • We organiseren informatiebijeenkomsten en workshops met professionals op het gebied van onderwijs en opvoeding, zoals een diëtist, logopedist of gezinsspecialist.

Een keer per maand wordt er in de ouderkamer samen gekookt: Van Hutspot tot Samosa. Ouders delen traditionele recepten uit hun cultuur en vertellen hun verhaal. Samen koken, samen leven!

Sponsoren

Onze donateurs

Coördinator

Eva Thier

Testimonials

Wat zeggen onze deelnemers?

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!